SARAYDA SEÇİM; 4 AYLIĞINA MI 40 AYLIĞINA MI

SARAYDA SEÇİM; 4 AYLIĞINA MI 40 AYLIĞINA MI

Konuk yazar Avukat Şenol Özçakıcı Galatasaray'daki olağanüstü seçimi yazdı....

-----

Galatasaray’da, dün yapılan olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısı sonrası önce İgor Tudor’un görevine son verildiği açıklandı. Ardından, resmi siteden, ‘Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır.’ haberi paylaşıldı.

 

Seçimle ilgili resmi açıklamadan önce, sosyal medyada yoğun bir şekilde, ‘bazı yöneticiler, başkan Dursun Özbek’in, Fatih Terim’i göreve getirmesine onay vermeyince, Dursun Özbek seçim kararı aldı’ haberleri yayıldı. Bu haberi ilk veren gazeteci kim bilmiyorum ama ‘tamamen duygusal nedenlerle’ Dursun Özbek’i seven birisi olduğunu düşünüyorum.

 

Bilgiye dayanmamakla birlikte, kişisel fikrim, bugün alınan seçim kararı, kesinlikle ani bir karar değildi. Dursun Özbek’in profiline baktığımızda, çok ani ve fevri karar veren bir yapısı olmadığını görüyoruz. Dursun Özbek, ya da Dursun Özbek’in ‘akıl hocaları’, Başakşehir maçından bu yana bu planı düşünüyor ve uygun anı kolluyorlardı. Malatya yenilgisi sonrası, daha önceden hazır olan senaryo uygulamaya kondu. ‘Bazı yöneticiler, başkan Dursun Özbek’in, Fatih Terim’i göreve getirmesine onay vermeyince, Dursun Özbek seçim kararı aldı’ haberinin de, Fatih Terim’in göreve gelmesini isteyen taraftar nezdinde, Dursun Özbek’i şirin göstermek için, kasıtlı yayılan bir algı haberi olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim bu senaryoya inanır mı, Dursun Özbek’le çalışmayı kabul eder mi bilemem. Dursun Özbek’in de bunu çok önemsediğini düşünmüyorum. Dursun Özbek’in, yönetimini güçlendirmek veya Galatasaray’ın menfaatleri için seçime gittiğine inanmayacak kadar Dursun Özbek’i tanıyoruz. Dursun Özbek’in tek amacının, sezonun 2. yarısında, takımın daha da kötüye gitmesi ihtimali ve Mayıs’taki seçimi kaybetme riskini bertaraf etmek, baskın bir seçimle, takım averajla 2. iken, yeniden, 3,5 yıllığına, başkanlık koltuğuna oturmak olduğu düşüncesindeyim.

 

Gelelim 20 Ocak 2018’de yapılacak seçime. Bu seçim, başkan Dursun Özbek’in seçim kazanmak için yaptığı bir baskın seçimdir. Galatasaray menafaatleri böyle gerektirdi kabilinden bir açıklama, Galatasaray’lıların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Dursun Özbek gerçekten Galatasaray menfaatlerini düşünseydi, geçen sezon sonu seçime giderdi. Ancak, Dursun Özbek’in amacı her ne olursa olsun, iki senedir Özbek’i istifaya davet eden muhalefetin de bu seçime hazır değiliz deme lüksü yoktur. 20 Ocak’ta seçilecek yönetim, Mayıs 2018’de yeniden seçime gitmek zorunda mı, yoksa 2021 Mayıs’ına kadar mı görev yapacak? İşin tüzüğe göre değerlendirmesini detaylı yapacağım ama, muhalif kanadın, ‘Mayıs’ta seçim olmalı’ teziyle yola çıkması, bana göre, seçime girmeden seçimi kaybetmesi demektir. Bu nedenle muhalefet gerçekten Galatasaray’ı yönetme iddiasında ise, zaman ne kadar kısa olursa olsun, hiç bir bahane üretmeden seçime odaklanmalıdır.

 

Gelelim seçilecek yönetimin görev süresine. Maalesef bu konu tüzükte, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar net bir şekilde düzenlenmemiş. Ünal Aysal yönetiminin istifası sonrası, 2014 Ekim’inde yapılan seçimde de, aynı konu gündeme gelmiş, adaylardan Duygun Yarsuvat Mayıs’ta seçim yapacağı vaadinde bulunmuş, Alp Yalman ise, Aysal Yönetiminden kalan süre tamamlanana kadar seçime gitmeyeceğini açıklamıştı.

 

Galatasaray tüzüğünün 27. maddesinde yer alan, ‘Olağan seçim toplantısı 3 (üç) yılda bir Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır.’ hükmü seçimle ilgili temel hükümdür. Tüzüğün 28. maddesinde, Yönetim Kurulu kararı, Denetim Kurulunun yazılı isteği ve Kaydı açık üyelerin 1/5 (beşte bir)'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılabileceği düzenlenmiştir. Tüzüğün 92. maddesinde, Başkanlığın boşalması, 93. maddesinde ise, başkan dışında yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması, Yönetim Kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması durumlarında seçime gidilmesinin şartları düzenlenmiştir. Ancak olağanüstü seçimi düzenleyen 3 maddede de, olağanüstü seçimle göreve gelecek organların görev süresi düzenlenmemiştir.

 

Resmi siteden yapılan açıklamanın, 92. ve 93. maddedeki düzenlemelere uymadığı aşikar. Resmi siteden yapılan açıklamadan, Yönetim Kurulunun, tüzüğün 28/1 maddesi uyarınca seçim kararı aldığı anlaşılıyor. Bu şartlarda yapılacak seçimde, göreve gelecek organların görev süresinin ne olacağı ise, tüzükte açıkça düzenlenmiş değil. Tüzüğün 60. maddesinde, ‘Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun görev süreleri 3 (üç) yıldır.
Süresi bitmeden istifa eden organ ve kurulların üyelerinin yerine yedek üyelerden gelenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.’ hükmü yer alıyor. Bu maddeye göre, olağan seçimle göreve gelen organların görev sürelerinin 3 yıl olduğu aşikar. Ancak 2. fıkranın, olağanüstü seçimle göreve gelen organlardan ziyade, istifa eden asil üyelerin yerine, yedek listelerden gelecek üyelerin görev süresini düzenlediği de çok net. 60. maddenin 2. fıkrasının,  kıyasen, olağanüstü seçimle göreve gelen organlar içinde uygulanacağını ileri sürenler bulunmakta. Ancak maddede açıkça, ‘Süresi bitmeden istifa eden organ ve kurulların üyelerinin yerine yedek üyelerden gelenler’ denmekte olduğu için bu maddeyi, kıyasen olağanüstü seçimle göreve gelen organlara uygulamak, pek mümkün değil bence.

 

Bir başka görüş yanlıları, Tüzüğün 92. Maddesinde yer alan, ‘Seçim Genel Kuruluna 6 (altı) aydan daha az kalması durumunda mevcut Yönetim Kurulu 2. Başkan yönetiminde görevine devam eder.’ hükmünün kıyasen uygulanarak, Mayıs’ta yeniden seçim yapılması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak 92. Maddede, açıkça Başkanlığın boşalmasından, söz edildiği için, bu maddeden de, Mayıs’ta seçim yapılması gerektiği sonucunu çıkarmak mümkün gözükmüyor. Tüzüğün 93. Maddesinde ise, Yönetim Kurulu üyelerinin istifası neticesinde, yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması durumu düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca seçilecek organların görev süreleri de, tüzükte düzenlenmemiştir.

 

Tüzük maddelerini birlikte değerlendirdiğimizde, 20 Ocak 2018 tarihinde seçilecek Yönetim Kurulu ve diğer organların görev sürelerinin, seçilecek kişilerin insafına kaldığını söylersek yanılmış olmayız. Bir aday, Duygun Yarsuvat gibi, Mayıs’ta seçime gideceğini açıklayabilir. Bir başka aday, 3 yıllığına seçildiğini, 2021 Mayıs’ına kadar seçime gitmek zorunda olmadığını iddia edebilir. Galatasaray gibi bir dünya markası kulübün tüzüğünün, böyle bir konuda açık ve net bir hüküm içermemesi de ayrı bir tartışma konusu.

 

Seçilecek Başkanın, 2018 Mayıs’ında seçime gitmemesi halinde, konunun yargıya taşınması da bir diğer ihtimal. Ancak bu şıkta, yerel Mahkemenin bir karar vermesi ve bu kararın istinaf sürecinden geçmesinin, 2021 Mayıs’ını bulması kuvvetle muhtemel olduğu için, pratikte pek de bir sonuç doğurmayacağını da belirtelim. Trabzonspor tüzüğünün 66/f maddesinde, ‘Hangi nedenle olursa olsun görev süresini tamamlamadan boşalan organlar için yapılan seçimlerde seçilen üyelerin görev süresi önceki üyelerin kalan görev süreleri kadardır.’ şeklinde açık bir hüküm olmasına rağmen, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin gittiği bir olağanüstü seçim sonrası, benzer süreçler yaşanmış, mahkeme süreci tamamlanana kadar bir sonraki seçim dönemi gelmişti.

 

Kulislerde, Olağanüstü Genel Kurul için yapılacak resmi çağrıda, seçilecek yönetimin görev süresinin Mayıs’a kadar olduğu açıkça belirtilmez ise, bazı üyelerin, seçimi erteletmek için yargıya gidebileceği de konuşuluyor. Öncelikle, yukarıda da belirttiğim gibi, muhalefet seçimi erteletmek için doğrudan veya dolaylı böyle bir yönteme başvurursa, bundan kazançlı çıkanın Dursun Özbek olacağı aşikar. Böyle bir durumda, Dursun Özbek ‘iki senedir seçim seçim diyorlar, seçim kararı aldık, şimdi de seçimi erteletmeye çalışıyorlar’ gibi bir söylem sarılır ki, haksız da sayılmaz. Ayrıca, kongreyi erteletmek iamacıyla yapılacak böyle bir başvuruda, tüzük ve mevcut siyasi iklim karşısında, hiçbir hakimin, kongrenin ertelenmesine ilişkin bir tedbir kararı vereceğini de düşünmüyorum.

 

Bir Galatasaray taraftarı olarak, seçilecek yönetimin kim olacağı veya görev süresinden ziyade, 20 Ocak 2018 tarihinde, Galatasaraylıların başını dik tutacak ve Galatasaray’ı şampiyonluklara taşıyacak bir Yönetim Kurulunun seçilmesiyle ilgilendiğimi de belirtmek isterim…

twitter.com/senolozcakici

Makale tipi: 

BENZER İÇERİK

Maç Cuma akşamı oynandı ve ben maç yazısını aşırı sıvı alımından dolayı ertesi...
Hayatımda gördüğüm en sıkıcı Dünya Kupasıydı, hala da öyle. Bütün takımlar...
Meksika ’86 denince ilk aklıma gelen Maradona oluyor. Maradona’nın büyüklüğünü...
  İşte en çok sevdiğim, en iyi hatırladığım kupaların ilki. İlk göz...
Capo 11 yaşında. En az hatırladığım Dünya Kupasıdır. Maçlar bizim saate göre...
Her dünya kupasında ille kupanın tarihini anlatan belgeseller, kitaplar...

Aforizma

Topa sol ayağıyla vuramaz, kafa vuruşu yapamaz, top çalamaz ve öyle çok da gol atmaz. Bunların dışında fena değildir. (David Beckham için)

George Best

ÜYELİK

Güncel

Beşiktaş, ligin bitimine 3 hafta kala 73 puanla zirvenin tadını çıkarıyor.   Zor geçmesi...
Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı olan Gomez ve İsmail gibi Kayseri maçını hasarsız...
“Gereksiz bir şekilde topa çok fazla sert vurdum ve atışı gole çeviremedim. Bu son olsun... Bir...
“Yarışta ipler elinizde mi” sorusuna, Güneş’ten ilginç çıkış: "Biz ip atlamıyoruz, top oynuyoruz....
Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, bitimine 3 hafta kala 73 puanla...